Privacyverklaring

Privacyverklaring


Bij www.landbeheer.be, website van Landbeheer BV, hechten we belang aan uw privacy.

De meeste informatie die we ter beschikking stellen op onze website, wordt verstrekt zonder dat we persoonlijke gegevens vragen aan de bezoeker van onze website.

Bij een informatie aanvraag of mogelijkheid tot aanmelden, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker wel gevraagd. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van ons eigen organisatie beheer.

Het is mogelijk om als gebruiker u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.

Hiervoor kan de gebruiker zich richten tot Joris Bockx via info@landbeheer.be.

U mag er op rekenen dat uw persoonsgegevens nooit worden doorgegeven aan derden.

Indien dit wel het geval zou zijn, informeren we u hierover vooraf.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonlijke gegevens. Via een kopie van uw identiteitskaart, kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens aan te passen.

Om onze website continu te verbeteren kan www.landbeheer.be gebruik maken van anonieme gegevens of gegevens van niet-persoonlijke aard. (bvb. IP-adres, domeinnaam, besturingsprogramma,…)

Op onze website zijn er links voorzien naar andere websites. Www.landbeheer.be is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites.

Bij verdere vragen over ons privacybeleid, kunt u ons steeds contacteren via info@landbeheer.be. We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.